Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách Smilie

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Smilie Ha Ha
 • :101;
  101
  101
 • :49;
  49
  49
 • :17;
  17
  17
 • :112;
  112
  112
 • :60;
  60
  60
 • :28;
  28
  28
 • :7;
  7
  7
 • :71;
  71
  71
 • :39;
  39
  39
 • :102;
  102
  102
 • :50;
  50
  50
 • :18;
  18
  18
 • :113;
  113
  113
 • :61;
  61
  61
 • :29;
  29
  29
 • :8;
  8
  8
 • :72;
  72
  72
 • :40;
  40
  40
 • :103;
  103
  103
 • :51;
  51
  51
 • :19;
  19
  19
 • :114;
  114
  114
 • :62;
  62
  62
 • :30;
  30
  30
 • :9;
  9
  9
 • :73;
  73
  73
 • :41;
  41
  41
 • :104;
  104
  104
 • :52;
  52
  52
 • :20;
  20
  20
 • :115;
  115
  115
 • :63;
  63
  63
 • :31;
  31
  31
 • :10;
  10
  10
 • :74;
  74
  74
 • :42;
  42
  42
 • :105;
  105
  105
 • :53;
  53
  53
 • :21;
  21
  21
 • :64;
  64
  64
 • :32;
  32
  32
 • :11;
  11
  11
 • :75;
  75
  75
 • :43;
  43
  43
 • :106;
  106
  106
 • :54;
  54
  54
 • :22;
  22
  22
 • :1;
  1
  1
 • :65;
  65
  65
 • :33;
  33
  33
 • :12;
  12
  12
 • :76;
  76
  76
 • :44;
  44
  44
 • :107;
  107
  107
 • :55;
  55
  55
 • :23;
  23
  23
 • :2;
  2
  2
 • :66;
  66
  66
 • :34;
  34
  34
 • :13;
  13
  13
 • :77;
  77
  77
 • :45;
  45
  45
 • :108;
  108
  108
 • :56;
  56
  56
 • :24;
  24
  24
 • :3;
  3
  3
 • :67;
  67
  67
 • :35;
  35
  35
 • :78;
  78
  78
 • :46;
  46
  46
 • :14;
  14
  14
 • :109;
  109
  109
 • :57;
  57
  57
 • :25;
  25
  25
 • :4;
  4
  4
 • :68;
  68
  68
 • :36;
  36
  36
 • :79;
  79
  79
 • :47;
  47
  47
 • :15;
  15
  15
 • :110;
  110
  110
 • :58;
  58
  58
 • :26;
  26
  26
 • :5;
  5
  5
 • :69;
  69
  69
 • :37;
  37
  37
 • :100;
  100
  100
 • :48;
  48
  48
 • :16;
  16
  16
 • :111;
  111
  111
 • :59;
  59
  59
 • :27;
  27
  27
 • :6;
  6
  6
 • :70;
  70
  70
 • :38;
  38
  38
 • Yahoo Smilies
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • '@^@|||
  chóng mặt
  chóng mặt
 • =:)
  bug
  bug
 • :-/
  confused
  confused
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-?
  thinking
  thinking
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :(game)
  chơi game
  chơi game
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • 3:-O
  cow
  cow
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • []---
  nấu ăn
  nấu ăn
 • >-)
  alien
  alien
 • :x
  love struck
  love struck
 • o->
  hiro
  hiro
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • >:)
  devil
  devil
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • :-h
  wave
  wave
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • L-)
  loser
  loser
 • '+_+
  lạnh
  lạnh
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :">
  blushing
  blushing
 • o=>
  billy
  billy
 • =D>
  applause
  applause
 • :((
  crying
  crying
 • :::^^:::
  nóng
  nóng
 • :-t
  time out
  time out
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-&
  sick
  sick
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • [-O<
  praying
  praying
 • :P
  tongue
  tongue
 • o-+
  april
  april
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • @};-
  rose
  rose
 • o|:-)
  chụp lấy
  chụp lấy
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :-*
  kiss
  kiss
 • %||:-{
  xui xẻo
  xui xẻo
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :|
  straight face
  straight face
 • :-(||>
  chịu thua
  chịu thua
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :)
  happy
  happy
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [-(
  not talking
  not talking
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • xem tv
  xem tv
  xem tv
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :^o
  liar
  liar
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • &[]
  tặng quà
  tặng quà
 • %-(
  not listening
  not listening
 • **==
  flag
  flag
 • :(
  sad
  sad
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :o)
  clown
  clown
 • :-o
  surprise
  surprise
 • học bài
  học bài
  học bài
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-w
  waiting
  waiting
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :(fight)
  đánh nhau
  đánh nhau
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • ;)
  winking
  winking
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • 8-}
  silly
  silly
 • x-(
  angry
  angry
 • m^^m
  nhát ma
  nhát ma
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-<
  sigh
  sigh
 • o:-)
  angel
  angel
 • []==[]
  tập thể dục
  tập thể dục
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :D
  big green
  big green
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • <:-P
  party
  party
 • :>
  smug
  smug
 • o|\~
  ca hát
  ca hát
 • (*)
  star
  star
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ^O^||3
  ăn
  ăn
 • *-:)
  idea
  idea
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • (:|
  yawn
  yawn
 • b-)
  cool
  cool
 • săm soi
  săm soi
  săm soi
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • %*-{
  không gặp may
  không gặp may
 • 8-x
  skull
  skull
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-s
  worried
  worried
 • :puke!
  nôn mửa
  nôn mửa
 • :-c
  call me
  call me
 • :@)
  pig
  pig
 • Smilie Blue
 • :blue16:
  16
  16
 • :blue05:
  05
  05
 • :blue15:
  15
  15
 • :blue04:
  04
  04
 • :blue14:
  14
  14
 • :blue03:
  03
  03
 • :blue24:
  24
  24
 • :blue13:
  13
  13
 • :blue02:
  02
  02
 • :blue23:
  23
  23
 • :blue12:
  12
  12
 • :blue01:
  01
  01
 • :blue22:
  22
  22
 • :blue11:
  11
  11
 • :blue21:
  21
  21
 • :blue10:
  10
  10
 • :blue20:
  20
  20
 • :blue09:
  09
  09
 • :blue19:
  19
  19
 • :blue08:
  08
  08
 • :blue18:
  18
  18
 • :blue07:
  07
  07
 • :blue17:
  17
  17
 • :blue06:
  06
  06
 • Smilies Bánh Bao
 • bb31;
  mắc cỡ
  mắc cỡ
 • bb5;
  trái tim
  trái tim
 • bb7;
  quá kém
  quá kém
 • bb30;
  haha
  haha
 • bb46;
  shock
  shock
 • bb8;
  yêu
  yêu
 • bb33;
  gọi điện
  gọi điện
 • bb47;
  ngạc nhiên
  ngạc nhiên
 • bb0;
  no cmt
  no cmt
 • bb13;
  lêu lêu
  lêu lêu
 • bb35;
  No
  No
 • bb48;
  cafe
  cafe
 • bb16
  !!!
  !!!
 • bb27;
  ăn
  ăn
 • bb36;
  ok
  ok
 • bb49;
  đáng iu
  đáng iu
 • bb10;
  ốm
  ốm
 • bb20;
  tặng hoa
  tặng hoa
 • bb38;
  ốm
  ốm
 • bb50;
  ngầu
  ngầu
 • bb14;
  hehe
  hehe
 • bb15;
  ọe
  ọe
 • bb4;
  đồng ý
  đồng ý
 • bb52;
  ngủ
  ngủ
 • bb19;
  mưa bão
  mưa bão
 • bb40;
  tức giận
  tức giận
 • bb53;
  ngon
  ngon
 • bb18;
  hợp tác
  hợp tác
 • bb42;
  ok
  ok
 • bb54;
  huhu
  huhu
 • bb23;
  gì cơ
  gì cơ
 • bb43;
  đáng ghét
  đáng ghét
 • bb55;
  im
  im
 • bb24;
  choáng
  choáng
 • bb44;
  cố lên
  cố lên
 • bb6;
  quá tồi
  quá tồi
 • Bánh bao 2
 • b0;
  đau
  đau
 • b6;
  ko
  ko
 • b17;
  cười
  cười
 • b8;
  huhu
  huhu
 • b12;
  hehe
  hehe
 • b9;
  tan vỡ
  tan vỡ
 • b11;
  uống nước
  uống nước
 • b14;
  ngủ
  ngủ
 • b15;
  kiss
  kiss
 • b2;
  bye
  bye
 • b3;
  bực mình
  bực mình
 • b33;
  miễn cưỡng
  miễn cưỡng
 • b4;
  sáng mắt
  sáng mắt
 • b40;
  what
  what
 • Smilies Big head
 • nh58;
  đợi
  đợi
 • nh54;
  khóc
  khóc
 • nh10;
  haha
  haha
 • nh65;
  hie hie
  hie hie
 • nh15;
  shock
  shock
 • nh69;
  trời
  trời
 • nh23;
  thiên thần
  thiên thần
 • nh72;
  hoan hô
  hoan hô
 • nh25;
  ma đây
  ma đây
 • nh73;
  iu iu
  iu iu
 • nh26
  ác quỷ
  ác quỷ
 • nh75;
  bực rồi đấy
  bực rồi đấy
 • nh36;
  hux
  hux
 • nh78;
  chém
  chém
 • nh44;
  vui
  vui
 • nh9;
  what
  what
 • nh41;
  tức giận
  tức giận
 • nh79;
  không đâu
  không đâu
 • nh50;
  bye
  bye
 • nh52;
  ngủ
  ngủ
 • Smilies Chika
 • c48;
  cái gì cơ?
  cái gì cơ?
 • c2;
  ngủ
  ngủ
 • c50;
  uống bia
  uống bia
 • c17;
  học bài
  học bài
 • c54;
  shock
  shock
 • c18;
  nóng qá
  nóng qá
 • c14;
  smile
  smile
 • c51;
  thổi nến
  thổi nến
 • c20;
  ngủ gật
  ngủ gật
 • c55;
  >.<
  >.<
 • c3;
  ???
  ???
 • c56;
  good
  good
 • c34;
  x.x
  x.x
 • c57;
  choáng
  choáng
 • c0;
  huhu
  huhu
 • c36;
  đi bơi
  đi bơi
 • c6;
  cáu
  cáu
 • c10;
  phóa hoa 2
  phóa hoa 2
 • c43;
  nóng
  nóng
 • c9;
  kiss
  kiss
 • c11;
  pháo hoa
  pháo hoa
 • c44;
  xin chào
  xin chào
 • c7;
  hi
  hi
 • c13;
  yêu rồi
  yêu rồi
 • c46;
  cố lên
  cố lên
 • c8;
  oh yeah
  oh yeah
 • c15;
  hát
  hát
 • Lung tung
 • lt3;
  tắm
  tắm
 • lt65
  Good Morning
  Good Morning
 • lt28;
  bất ngờ
  bất ngờ
 • lt71;
  Happy New Year
  Happy New Year
 • lt30;
  huhu
  huhu
 • lt70
  love
  love
 • lt36;
  hoan hô
  hoan hô
 • lt74;
  kem
  kem
 • lt17;
  đánh răng
  đánh răng
 • lt39;
  tức giận
  tức giận
 • lt76;
  love
  love
 • lt0;
  tàu bay giấy
  tàu bay giấy
 • lt42;
  choáng
  choáng
 • lt77;
  I can do it
  I can do it
 • lt10;
  hihi
  hihi
 • lt46;
  hic hic
  hic hic
 • :quangvn;
  Công Chúa Quang Đẹp Gái
  Công Chúa Quang Đẹp Gái
 • lt21;
  Lạnh
  Lạnh
 • lt48;
  haha
  haha
 • lt27;
  No no
  No no
 • lt57;
  sét đánh
  sét đánh
 • lt23;
  ăn vạ
  ăn vạ
 • lt9;
  lêu lêu
  lêu lêu
 • lt25;
  hehe
  hehe
 • lt8;
  gì cơ
  gì cơ
 • Đồ uống
 • :BiaHeineken:
  BiaHeineken
  BiaHeineken
 • :BiaHaNoi:
  BiaHaNoi
  BiaHaNoi
 • :Sting:
  Sting
  Sting
 • :Redbull:
  Redbull
  Redbull
 • :Chivas12:
  Chivas12
  Chivas12
 • :vodka-ha-noi:
  Vodka Ha Noi
  Vodka Ha Noi