Ae ai còn acc không chơi nữa nhượng lại cho mình giá giao động từ 1m-2m ,ae để lại sđt mình liên lạc lại nhé...