Server Huyền Thoại
Đua Top Danh Vọng
((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event


Xếp Hạng Nhân Vật Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 TuoiTre Nâng cấp 05 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
Tùy chọn
Top 2 BayLak Nâng cấp 03 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
Tùy chọn
Top 3 ominsu Nâng cấp 02 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
Tùy chọn

Server Bá Vương
Đua Top Danh Vọng
((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event

Xếp Hạng Nhân Vật Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 WinOr 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 02 Option hoàn hảo Tự Chọn + Luck + 5 socket chưa khảm ngọc + 13
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn
Top 2 LoSe 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 02 Option hoàn hảo Tự Chọn + Luck + 5 socket chưa khảm ngọc + 11
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn
Top 3 NeuLaAnh 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 02 Option hoàn hảo Tự Chọn + Luck + 5 socket chưa khảm ngọc
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn

Đua Top Guild
((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))

Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH (tối thiểu 2.000 Điểm G-Point)

Top Danh Vọng Guild Phần Thưởng Ghi Chú
Top 1 XaHoiDen Nâng cấp 05 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 2 GBaVuong Nâng cấp 03 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 3 AE3Mien Nâng cấp 02 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)


Server Hoàng Kim
Đua Top Danh Vọng
((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event


Xếp Hạng Nhân Vật Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 tienGD 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 02 Option hoàn hảo Tự Chọn + Luck + 5 socket chưa khảm ngọc
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn
Top 2 Lai1Dem 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 02 Option hoàn hảo Tự Chọn + 5 socket chưa khảm ngọc
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn
Top 3 HuyDollar 01 Vũ Khí Socket hoặc Khiên Socket(Tùy chọn socket cấp 1 hoặc 2) + 01 Option hoàn hảo Tự Chọn + 5 socket chưa khảm ngọc
(Vĩnh Viễn, giao dịch được)
Tùy chọn

Đua Top Guild
((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))
Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH (tối thiểu 2.000 Điểm G-Point)

Xếp Hạng Guild Phần Thưởng Ghi Chú
Top 1 HAPPYDAY Nâng cấp 03 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 2 (Không đủ điều kiện nhận giải) Nâng cấp 02 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 3 (Không đủ điều kiện nhận giải) Nâng cấp 01 item lên cấp + 15
(bao gồm
Wing và vũ khí)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)




* Các bạn vui lòng đăng ký nhận giải theo mẫu sau :

- Server :
- Tên Nhân Vật :
- Top : (top danh vọng/top guild)
- Xếp hạng : (1, 2 hoặc 3)
- Item giải thưởng :
- Giải thưởng sẽ được trao từ 03 ~ 10 tháng 09 - 2020.





Sương Đêm