Như tiêu đề e cần mua ac sum max khảm full +15 lh : 0912161116