Nâu quá k vào game khoảng chừng hơn 1 năm nay rồi nay rảnh post bài vào hỏi thăm ae.ae ai quen chấm cái trên bài cái nhỉ