Server Huyền Thoại
Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event


Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 10 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn
Top 2 05 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn
Top 3 03 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn

Server Bá Vương
Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 10 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn
Top 2 05 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn
Top 3 03 Viên Ngọc Nguyên Tố
(tự chọn thuộc tính và tính năng
Đã Khảm Khuôn Cấp 5)
Tùy chọn

Đua Top Guild
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)

Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH (tối thiểu 2.000 Điểm G-Point)

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi Chú
Top 1 10 Ngọc tăng Option hoàn hảo
(không bao gồm
Wing)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 2 05 Ngọc tăng Option hoàn hảo
(không bao gồm
Wing)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 3 03 Ngọc tăng Option hoàn hảo
(không bao gồm
Wing)
(Phần thưởng được trao cho chủ guild)


Server Hoàng Kim
Đua Top Danh Vọng
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)

Có giới hạn reset.
Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
Có Reset Vượt Mức.


Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event


Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
Top 1 01 Wing cấp 03 + Luck Theo chủng tộc
Top 2 01 Wing 2.5 + Luck Theo chủng tộc
Top 3 01 Wing 2.5 Theo chủng tộc

Đua Top Guild
(Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)
Xếp hạng theo Tổng Điểm G-Point của Guild trên BXH (tối thiểu 2.000 Điểm G-Point)

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi Chú
Top 1 01 Wing cấp 03 + Luck + 01 Option + 13 (Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 2 01 Wing cấp 03 + Luck + 01 Option + 11 (Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Top 3 01 Wing cấp 03 + Luck + 01 Option (Phần thưởng được trao cho chủ guild)
Lưu ý :

- Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
- Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
- Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
- Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
- Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn