Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Gaion

Thời gian sau khi máu chủ Open
Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
10 ngày Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc 4 - 5 - 6
10 ngày Boss Quỷ Vương 20
Sau 45 ngày Boss Medusa 1
Sau 60 ngày Boss Kundun 1
Sau 45 ngày Sky Event 20
Sau 14 ngày Imperial (Vé CN) Tất cả
Sau 30 ngày Ralkion Event (Nhện) 20
Sau 45 ngày Ép Cánh 2.5 20
Sau 60 ngày Ép Cánh Cấp 3 20
Sau 60 ngày Công Thành Chiến 19
Sau 60 ngày Cộng Hưởng 3 Option 1
Sau 60 ngày Max Mastẻ 400


Thông Tin Cần Biết


Tính Năng / Item
Cách Nhận Sub
Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc Train tại Icarus và Kantru 4 - 5 - 6
Train Master Train Tại Ballrack và Kantru Tất cả
Tạo Guild Cần Reset 6 lần và lv 200
Rửa Tội Trong Game Lệnh /pkclear
NPC Chaos Golbin Noria 20
Tạo Nhân Vật MG = 220
DL = 250
Sum = 300
RF = 350
Ủy Thác Nhận Gcent+ Lorencia - Noria - Davias 1
Kiếm Ngọc Train tại BC VIP và DV VIP 1 - 20
Giới Hạn Reset 3 lần / ngày