Tìm kiếm:

Type: Posts; Thành viên: Sương Đêm

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm trong 0.04 giây.

 1. [Sự Kiện Chung] Tổng kết sự kiện đua top tháng 09 server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 2. [Sự Kiện Chung] Sự kiện tháng 10 Server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-10 đến 24h ngày 31-10-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 3. [Sự Kiện Chung] Tổng kết sự kiện đua top tháng 08 server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  ((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm...
 4. [Sự Kiện Chung] Sự kiện tháng 09 Server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-09 đến 24h ngày 30-09-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  1,105

  [Sự Kiện Chung] Sự Kiện PK Server Gaion - Ngũ Hổ Tướng

  https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/13/photo_2020-08-13_22-34-47.jpg  Ngũ Hổ Tướng  Thời gian :
 6. [Sự Kiện Chung] Tổng kết sự kiện đua top tháng 07 server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  ((Từ 00h ngày 01-07 đến 24h ngày 31-07-2020))


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm...
 7. [Sự Kiện Chung] Server Gaion - Sự kiện pk - Tạm Anh Tranh Bá

  https://www.upsieutoc.com/images/2020/07/31/photo_2020-07-31_19-59-50.jpg


  Chào các bạn, sau một thời gian miệt mài khổ luyện để nâng cấp sức mạnh cho nhân vật, tất cả các bạn đều rất mong chờ...
 8. [Sự Kiện Chung] Sự kiện tháng 08 Server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  ((Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2020))


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm...
 9. [Sự Kiện Chung] Tổng kết sự kiện đua top tháng 06 server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-06 đến 24h ngày 30-06-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 10. [Sự Kiện Chung] Sự kiện tháng 07 Server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  ((Từ 00h ngày 01-07 đến 24h ngày 31-07-2020))


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm...
 11. [Sự Kiện Chung] Tổng kết sự kiện đua top tháng 05 server Huyền Thoại - Bá Vương - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-05 đến 24h ngày 31-05-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 12. [Sự Kiện Chung] Sự kiện tháng 03 server Huyền Thoại - Bá Vương - Thiên Mệnh - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-03 đến 24h ngày 31-03-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 13. [Sự Kiện Chung] Kết quả sự kiện đua top tháng 01 server Huyền Thoại-Bá Vương-Thiên Mệnh - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại
  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-01 đến 24h ngày 31-01-2020)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh...
 14. [Sự Kiện Chung] Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Server Huyền Thoại - Bá Vương - Thiên Mệnh - Hoàng Kim

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-12 đến 24h ngày 31-12-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 15. [Kundun] Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Kundun - Kỷ Nguyên Hắc Ám

  ĐUA TOP DANH VỌNG
  (Từ 13h ngày 14-12 đến 24h ngày 31-12)


  Ngày Đầu Tiên Khai Mở GHRS 20 lần / ngày
  Mở toàn bộ tính năng (Không mở chức năng Đổi Giới Tính)

  Cấp độ của nhân vật khi Reset...
 16. [Sự Kiện Chung] Kết quả sự kiện đua top tháng 11 server Huyền Thoại-Bá Vương-Thiên Mệnh

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-11 đến 24h ngày 30-11-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 17. Trả lời
  0
  Xem
  211

  [Hoàng Kim] Sự Kiện Đua Top Tháng 12 Server Hoàng Kim

  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-12 đến 24h ngày 31-12)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event...
 18. [Sự Kiện Chung] Chuỗi sự kiện tháng 12 server Huyền Thoại - Bá Vương - Thiên Mệnh

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-12 đến 24h ngày 31-12-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 19. [Sự Kiện Chung] Chuỗi sự kiện tháng 11 server Huyền Thoại - Bá Vương - Thiên Mệnh

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-11 đến 24h ngày 30-11-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 20. [Sự Kiện Chung] Kết quả sự kiện đua top tháng 07 server Huyền Thoại-Bá Vương-Thiên Mệnh-Thần Long

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-07 đến 24h ngày 31-07-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 21. [Hoàng Kim] Tổng kết sự kiện đua top tháng 07 server Hoàng Kim

  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-07 đến 24h ngày 31-07)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event...
 22. Trả lời
  2
  Xem
  1,018

  [Hoàng Kim] Sự Kiện Đua Top Tháng 08 Server Hoàng Kim

  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.

  Xếp hạng theo Tổng Điểm Danh Vọng trên BXH Event...
 23. [Sự Kiện Chung] Sự Kiện " Thách thức pk - Thử tài cùng admin "

  https://www.upsieutoc.com/images/2019/10/31/THACH-DAU.png


  Thời gian :

  - Bắt đầu : 20h ngày 27/07/2019
  - Kết thúc : 22h ngày 27/07/2019

  Nội dung và quy định :
 24. [Sự Kiện Chung] Chuỗi sự kiện tháng 08 server Huyền Thoại - Bá Vương - Thiên Mệnh - Thần Long

  Server Huyền Thoại


  Đua Top Danh Vọng
  (Từ 00h ngày 01-08 đến 24h ngày 31-08-2019)


  Có giới hạn reset.
  Có chức năng Nạp Thẻ , Reset Vip .v.v
  Có Reset Vượt Mức.
 25. [Hoàng Kim] Danh sách chính thức và quy trình bốc thăm sự kiện " Đấu Trường Vinh Quang "

  https://www.upsieutoc.com/images/2019/07/17/11116666666.png


  Đấu Trường Vinh Quang


  Các guild tham gia :
Kết quả 1 tới 25 của 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4