Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách Smilie

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Smilie Ha Ha
 • :103;
  103
  103
 • :51;
  51
  51
 • :19;
  19
  19
 • :114;
  114
  114
 • :62;
  62
  62
 • :30;
  30
  30
 • :73;
  73
  73
 • :41;
  41
  41
 • :9;
  9
  9
 • :104;
  104
  104
 • :52;
  52
  52
 • :20;
  20
  20
 • :115;
  115
  115
 • :63;
  63
  63
 • :31;
  31
  31
 • :74;
  74
  74
 • :42;
  42
  42
 • :10;
  10
  10
 • :105;
  105
  105
 • :53;
  53
  53
 • :21;
  21
  21
 • :64;
  64
  64
 • :32;
  32
  32
 • :75;
  75
  75
 • :43;
  43
  43
 • :11;
  11
  11
 • :106;
  106
  106
 • :54;
  54
  54
 • :22;
  22
  22
 • :65;
  65
  65
 • :33;
  33
  33
 • :1;
  1
  1
 • :76;
  76
  76
 • :44;
  44
  44
 • :12;
  12
  12
 • :107;
  107
  107
 • :55;
  55
  55
 • :23;
  23
  23
 • :66;
  66
  66
 • :34;
  34
  34
 • :2;
  2
  2
 • :77;
  77
  77
 • :45;
  45
  45
 • :13;
  13
  13
 • :108;
  108
  108
 • :56;
  56
  56
 • :24;
  24
  24
 • :67;
  67
  67
 • :35;
  35
  35
 • :3;
  3
  3
 • :78;
  78
  78
 • :46;
  46
  46
 • :14;
  14
  14
 • :109;
  109
  109
 • :57;
  57
  57
 • :25;
  25
  25
 • :68;
  68
  68
 • :36;
  36
  36
 • :4;
  4
  4
 • :79;
  79
  79
 • :47;
  47
  47
 • :15;
  15
  15
 • :110;
  110
  110
 • :58;
  58
  58
 • :26;
  26
  26
 • :69;
  69
  69
 • :37;
  37
  37
 • :5;
  5
  5
 • :100;
  100
  100
 • :48;
  48
  48
 • :16;
  16
  16
 • :111;
  111
  111
 • :59;
  59
  59
 • :27;
  27
  27
 • :70;
  70
  70
 • :38;
  38
  38
 • :6;
  6
  6
 • :101;
  101
  101
 • :49;
  49
  49
 • :17;
  17
  17
 • :112;
  112
  112
 • :60;
  60
  60
 • :28;
  28
  28
 • :71;
  71
  71
 • :39;
  39
  39
 • :7;
  7
  7
 • :102;
  102
  102
 • :50;
  50
  50
 • :18;
  18
  18
 • :113;
  113
  113
 • :61;
  61
  61
 • :29;
  29
  29
 • :72;
  72
  72
 • :40;
  40
  40
 • :8;
  8
  8
 • Yahoo Smilies
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • L-)
  loser
  loser
 • '+_+
  lạnh
  lạnh
 • o=>
  billy
  billy
 • =D>
  applause
  applause
 • :">
  blushing
  blushing
 • :-t
  time out
  time out
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :((
  crying
  crying
 • :::^^:::
  nóng
  nóng
 • [-O<
  praying
  praying
 • :-&
  sick
  sick
 • ~^o^~
  cổ vũ
  cổ vũ
 • o-+
  april
  april
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • @};-
  rose
  rose
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • o|:-)
  chụp lấy
  chụp lấy
 • %||:-{
  xui xẻo
  xui xẻo
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :|
  straight face
  straight face
 • :-(||>
  chịu thua
  chịu thua
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :)
  happy
  happy
 • xem tv
  xem tv
  xem tv
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :^o
  liar
  liar
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • %-(
  not listening
  not listening
 • **==
  flag
  flag
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • &[]
  tặng quà
  tặng quà
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :o)
  clown
  clown
 • :(
  sad
  sad
 • học bài
  học bài
  học bài
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :(fight)
  đánh nhau
  đánh nhau
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • 8-}
  silly
  silly
 • ;)
  winking
  winking
 • m^^m
  nhát ma
  nhát ma
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-<
  sigh
  sigh
 • x-(
  angry
  angry
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • o:-)
  angel
  angel
 • []==[]
  tập thể dục
  tập thể dục
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • <:-P
  party
  party
 • :D
  big green
  big green
 • o|\~
  ca hát
  ca hát
 • (*)
  star
  star
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :>
  smug
  smug
 • *-:)
  idea
  idea
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ^O^||3
  ăn
  ăn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • (:|
  yawn
  yawn
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • b-)
  cool
  cool
 • săm soi
  săm soi
  săm soi
 • 8-x
  skull
  skull
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • %*-{
  không gặp may
  không gặp may
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • :-c
  call me
  call me
 • :@)
  pig
  pig
 • :-s
  worried
  worried
 • :puke!
  nôn mửa
  nôn mửa
 • =:)
  bug
  bug
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • '@^@|||
  chóng mặt
  chóng mặt
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :-/
  confused
  confused
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • 3:-O
  cow
  cow
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :(game)
  chơi game
  chơi game
 • >-)
  alien
  alien
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • []---
  nấu ăn
  nấu ăn
 • o->
  hiro
  hiro
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-h
  wave
  wave
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • >:)
  devil
  devil
 • o|^_^|o
  nghe nhạc
  nghe nhạc
 • Smilie Blue
 • :blue14:
  14
  14
 • :blue03:
  03
  03
 • :blue24:
  24
  24
 • :blue13:
  13
  13
 • :blue02:
  02
  02
 • :blue23:
  23
  23
 • :blue12:
  12
  12
 • :blue01:
  01
  01
 • :blue22:
  22
  22
 • :blue11:
  11
  11
 • :blue21:
  21
  21
 • :blue10:
  10
  10
 • :blue20:
  20
  20
 • :blue09:
  09
  09
 • :blue19:
  19
  19
 • :blue08:
  08
  08
 • :blue18:
  18
  18
 • :blue07:
  07
  07
 • :blue17:
  17
  17
 • :blue06:
  06
  06
 • :blue16:
  16
  16
 • :blue05:
  05
  05
 • :blue15:
  15
  15
 • :blue04:
  04
  04
 • Smilies Bánh Bao
 • bb33;
  gọi điện
  gọi điện
 • bb14;
  hehe
  hehe
 • bb47;
  ngạc nhiên
  ngạc nhiên
 • bb13;
  lêu lêu
  lêu lêu
 • bb35;
  No
  No
 • bb48;
  cafe
  cafe
 • bb27;
  ăn
  ăn
 • bb36;
  ok
  ok
 • bb49;
  đáng iu
  đáng iu
 • bb20;
  tặng hoa
  tặng hoa
 • bb38;
  ốm
  ốm
 • bb50;
  ngầu
  ngầu
 • bb15;
  ọe
  ọe
 • bb4;
  đồng ý
  đồng ý
 • bb52;
  ngủ
  ngủ
 • bb19;
  mưa bão
  mưa bão
 • bb40;
  tức giận
  tức giận
 • bb53;
  ngon
  ngon
 • bb18;
  hợp tác
  hợp tác
 • bb42;
  ok
  ok
 • bb54;
  huhu
  huhu
 • bb23;
  gì cơ
  gì cơ
 • bb43;
  đáng ghét
  đáng ghét
 • bb55;
  im
  im
 • bb24;
  choáng
  choáng
 • bb0;
  no cmt
  no cmt
 • bb44;
  cố lên
  cố lên
 • bb6;
  quá tồi
  quá tồi
 • bb31;
  mắc cỡ
  mắc cỡ
 • bb16
  !!!
  !!!
 • bb5;
  trái tim
  trái tim
 • bb7;
  quá kém
  quá kém
 • bb30;
  haha
  haha
 • bb10;
  ốm
  ốm
 • bb46;
  shock
  shock
 • bb8;
  yêu
  yêu
 • Bánh bao 2
 • b15;
  kiss
  kiss
 • b2;
  bye
  bye
 • b3;
  bực mình
  bực mình
 • b33;
  miễn cưỡng
  miễn cưỡng
 • b4;
  sáng mắt
  sáng mắt
 • b40;
  what
  what
 • b0;
  đau
  đau
 • b6;
  ko
  ko
 • b17;
  cười
  cười
 • b8;
  huhu
  huhu
 • b12;
  hehe
  hehe
 • b9;
  tan vỡ
  tan vỡ
 • b11;
  uống nước
  uống nước
 • b14;
  ngủ
  ngủ
 • Smilies Big head
 • nh26
  ác quỷ
  ác quỷ
 • nh75;
  bực rồi đấy
  bực rồi đấy
 • nh36;
  hux
  hux
 • nh78;
  chém
  chém
 • nh44;
  vui
  vui
 • nh9;
  what
  what
 • nh41;
  tức giận
  tức giận
 • nh79;
  không đâu
  không đâu
 • nh50;
  bye
  bye
 • nh52;
  ngủ
  ngủ
 • nh58;
  đợi
  đợi
 • nh54;
  khóc
  khóc
 • nh10;
  haha
  haha
 • nh65;
  hie hie
  hie hie
 • nh15;
  shock
  shock
 • nh69;
  trời
  trời
 • nh23;
  thiên thần
  thiên thần
 • nh72;
  hoan hô
  hoan hô
 • nh25;
  ma đây
  ma đây
 • nh73;
  iu iu
  iu iu
 • Smilies Chika
 • c34;
  x.x
  x.x
 • c57;
  choáng
  choáng
 • c0;
  huhu
  huhu
 • c36;
  đi bơi
  đi bơi
 • c6;
  cáu
  cáu
 • c10;
  phóa hoa 2
  phóa hoa 2
 • c43;
  nóng
  nóng
 • c9;
  kiss
  kiss
 • c11;
  pháo hoa
  pháo hoa
 • c44;
  xin chào
  xin chào
 • c7;
  hi
  hi
 • c13;
  yêu rồi
  yêu rồi
 • c46;
  cố lên
  cố lên
 • c8;
  oh yeah
  oh yeah
 • c15;
  hát
  hát
 • c48;
  cái gì cơ?
  cái gì cơ?
 • c2;
  ngủ
  ngủ
 • c50;
  uống bia
  uống bia
 • c17;
  học bài
  học bài
 • c54;
  shock
  shock
 • c18;
  nóng qá
  nóng qá
 • c14;
  smile
  smile
 • c51;
  thổi nến
  thổi nến
 • c20;
  ngủ gật
  ngủ gật
 • c55;
  >.<
  >.<
 • c3;
  ???
  ???
 • c56;
  good
  good
 • Lung tung
 • lt77;
  I can do it
  I can do it
 • lt10;
  hihi
  hihi
 • lt46;
  hic hic
  hic hic
 • :quangvn;
  Công Chúa Quang Đẹp Gái
  Công Chúa Quang Đẹp Gái
 • lt21;
  Lạnh
  Lạnh
 • lt48;
  haha
  haha
 • lt27;
  No no
  No no
 • lt57;
  sét đánh
  sét đánh
 • lt23;
  ăn vạ
  ăn vạ
 • lt9;
  lêu lêu
  lêu lêu
 • lt25;
  hehe
  hehe
 • lt8;
  gì cơ
  gì cơ
 • lt3;
  tắm
  tắm
 • lt65
  Good Morning
  Good Morning
 • lt28;
  bất ngờ
  bất ngờ
 • lt71;
  Happy New Year
  Happy New Year
 • lt30;
  huhu
  huhu
 • lt70
  love
  love
 • lt36;
  hoan hô
  hoan hô
 • lt74;
  kem
  kem
 • lt17;
  đánh răng
  đánh răng
 • lt39;
  tức giận
  tức giận
 • lt76;
  love
  love
 • lt0;
  tàu bay giấy
  tàu bay giấy
 • lt42;
  choáng
  choáng
 • Đồ uống
 • :Sting:
  Sting
  Sting
 • :Redbull:
  Redbull
  Redbull
 • :Chivas12:
  Chivas12
  Chivas12
 • :vodka-ha-noi:
  Vodka Ha Noi
  Vodka Ha Noi
 • :BiaHeineken:
  BiaHeineken
  BiaHeineken
 • :BiaHaNoi:
  BiaHaNoi
  BiaHaNoi